top of page

HAKKIMIZDA

OTUGROUP, 2016 yılında İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur. Ana sektörü Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme olmakla birlikte, Uluslararası Finansman sektöründe de Re-Finansman organizasyonları yaparak katkıda bulunmaktadır. 2 Ana alt markası vardır. OTUPROJE &  OTUFINANCE.

Kurucusu Osman Tolgay Ulusoy ( bilgi için tıklayın www.osmantolgayulusoy.com.tr ) tarafından, Türkiye'ye doğrudan 1 Milyar Dolar'lık Körfez Sermayesi girişi sağlanmıştır. Suudi Arabistan'ın ve Dünya'nın en büyük şirketi konumunda bulunan Saudi Aramco şirketi ve çözüm ortağı Al-Bassam Group, OTUGROUP ile 2017 yılında görüşmelere başlamış, 2020 aralık ayında önümüzdeki 10 yılı kapsayan ve 10 Milyar Dolarlık yatırım paketi içeren bir mandate imzalamıştır. Bu sayede basında da sık sık yer alan OTUGROUP, Körfez ülkelerindeki şirketler ile ortaklık, partnerlik yapmaktadır.

2016 yılında kurulan OTUFINANCE, Borç ve Sermaye Finansmanında uzmanlaşmış 2016'dan günümüze Türkiye nin öncü ve lider bağımsız bir "Kurumsal Finansman" şirketidir.

Türkiye de borç ve sermaye finansmanı konularında hizmet verdiği gibi, Ortadoğu ve Balkanlar'da faaliyet gösteren özel sektör şirketlerine de benzer hizmetler sağlamaktadır. 

OTUFINANCE'ın amacı; Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer coğrafyalardaki şirketlerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan finansal araçları, yeni ve katma değeri yüksek bütün finansal ürünleri bu firmalarin kullanımına sunmak ve uluslararası finansman piyasalarından en optimum faydayı sağlamalarını temin etmektir. Bu bağlamda finansman yapıları kurarken karşılaşılan tüm zorluklar ve güçlükler de OTUFINANCE tecrübesi için aynı zamanda birer motivasyon kaynağıdır.

OTUFINANCE, Kurumsal Krediler, Proje Finansmanları, Şirket Evlilik ve Birleşmeleri ( M&A ), Şirket Sermaye Finansmanı, Özel Sermaye Fonları ( Private Equity ), Yapılandırılmış Finansman ( Mezzanine Finansmanı, Subordinated Debt ) ve Gayrimenkul Finansman ve Sermaye konularında ihtisaslaşmıştır.

OTUPROJE, bugüne kadar toplamda 24 adet Gayrimenkul Projesi ve toplamda 1 milyon m2 alana alanına sahip arazi geliştirmiştir. Bu bakımdan zaman zaman da devlet kurumlarıyla çalışmaktadır. Geliştirilen projeler bir çok ödüle layık görülmüştür.

Azerbaycan'da da ortaklıkları ile faaliyet göstermektedir. Özellikle Gayrimenkul Yatırımları alanında, Azeri yatırımcılara Türkiye'de yatırımlar yapmaları konusunda destek olmaktadır.

 

İran'da finansman sektöründeki firmasıyla faaliyette bulunan OTUGROUP, özellikle 2016-2018 yılları arasında yoğun İran sermayesi ve İran'lı yatırımcıyı ülkemize çekmiştir. 

who we are

OTUGROUP, 2016 in Istanbul, was founded in Turkey. Although its main sector is Real Estate Investments and Real Estate Development, it also contributes by making Re-Financing organizations in the International Finance sector. It has 4 main sub-brands. OTUPROJE & OTUFINANCE.

Founder Osman Ulusoy Tolgay (Click for information www.osmantolgayulusoy.com.tr) by, Turkey 1 Billion Dollars directly to Gulf Capital input is provided. Saudi Aramco company and its partner Al-Bassam Group, which is the largest company in Saudi Arabia and the world, started negotiations with OTUGROUP in 2017 and signed a mandate that covers the next 10 years and includes an investment package of 10 billion dollars in December 2020. In this way, OTUGROUP, which is frequently mentioned in the press, partners and partners with companies in the Gulf countries.

Founded in 2016 by OTUFINANCE, specializing in Debt and Capital Financing in 2016 to the present day Turkey's pioneer and leading an independent "Corporate Finance" company.

Turkey as well as serve in debt and equity financing, also provides similar services to private sector companies that operate in the Middle East and the Balkans.

The purpose of OTUFINANCE; the financial means necessary for the development and growth of companies in other regions of Turkey and operates are new and high added value for all financial products to the use of these companies and to ensure the provision of optimum benefits from international financial markets. In this context, all difficulties and difficulties encountered while establishing financing structures are also a source of motivation for the OTUFINANCE experience.

OTUFINANCE specializes in Corporate Loans, Project Financing, Corporate Marriage and Mergers (M&A), Corporate Capital Financing, Private Equity Funds (Private Equity), Structured Financing (Mezzanine Financing, Subordinated Debt) and Real Estate Financing and Capital.

OTUPROJE has developed a total of 24 Real Estate Projects and a total of 1 million m2 of land to date. In this respect, he sometimes works with government institutions. The projects developed have been awarded many awards.

Operating with its firm in the finance sector in Iran, OTUGROUP attracted intensive Iranian capital and Iranian investors to our country, especially between 2016-2018.

bottom of page