HAKKIMIZDA

OTUGROUP, 2016 yılında İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur. Ana sektörü Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Geliştirme olmakla birlikte, Uluslararası Finansman sektöründe de Re-Finansman organizasyonları yaparak katkıda bulunmaktadır. 5 Ana alt markası vardır. OTUPROJE, OTUMOBIL,  OTUFINANCE, OTUMEDIA ve OTUREALESTATE.

Kurucusu Osman Tolgay Ulusoy ( bilgi için tıklayın www.osmantolgayulusoy.com.tr ) tarafından, Türkiye'ye doğrudan 1 Milyar Dolar'lık Körfez Sermayesi girişi sağlanmıştır. Suudi Arabistan'ın ve Dünya'nın en büyük şirketi konumunda bulunan Saudi Aramco şirketi ve ortağı Al-Bassam Group, OTUGROUP ile 2017 yılında görüşmelere başlamış, 2020 aralık ayında önümüzdeki 10 yılı kapsayan ve 10 Milyar Dolarlık yatırım paketi içeren bir mandate imzalamıştır. Bu sayede basında da sık sık yer alan OTUGROUP, Körfez ülkelerindeki şirketler ile ortaklık, partnerlik yapmaktadır.

2016 yılında kurulan OTUFINANCE, Borç ve Sermaye Finansmanında uzmanlaşmış 2016'dan günümüze Türkiye nin öncü ve lider bağımsız bir "Kurumsal Finansman" şirketidir.

Türkiye de borç ve sermaye finansmanı konularında hizmet verdiği gibi, Ortadoğu ve Balkanlar'da faaliyet gösteren özel sektör şirketlerine de benzer hizmetler sağlamaktadır. 

OTUFINANCE'ın amacı; Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer coğrafyalardaki şirketlerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan finansal araçları, yeni ve katma değeri yüksek bütün finansal ürünleri bu firmalarin kullanımına sunmak ve uluslararası finansman piyasalarından en optimum faydayı sağlamalarını temin etmektir. Bu bağlamda finansman yapıları kurarken karşılaşılan tüm zorluklar ve güçlükler de OTUFINANCE tecrübesi için aynı zamanda birer motivasyon kaynağıdır.

OTUFINANCE, Kurumsal Krediler, Proje Finansmanları, Şirket Evlilik ve Birleşmeleri ( M&A ), Şirket Sermaye Finansmanı, Özel Sermaye Fonları ( Private Equity ), Yapılandırılmış Finansman ( Mezzanine Finansmanı, Subordinated Debt ) ve Gayrimenkul Finansman ve Sermaye konularında ihtisaslaşmıştır.

OTUPROJE, bugüne kadar toplamda 1 milyon m2 inşaat alanına sahip gayrimenkul projesi geliiştirmiştir. Bu bakımdan zaman zaman da devlet kurumlarıyla çalışmaktadır. Geliştirilen projeler bir çok ödüle layık görülmüştür.

OTUREALESTATE, OTUGROUP'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki partneri S&S GLOBAL CORPORATİON aracılığı ile Miami,Florida bölgesinde lüks emlak sektöründe faaliyet göstermektedir. Amerika kıtasına atılan ilk adım olması nedeniyle OTUREALESTATE büyük önem arz etmektedir. Pek yakında Kanada'da faaliyet göstermek için çalışmalar başlayacaktır.

Azerbaycan'da da ortaklıkları ile faaliyet göstermektedir. Özellikle Gayrimenkul Yatırımları alanında, Azeri yatırımcılara Türkiye'de yatırımlar yapmaları konusunda destek olmaktadır.

 

İran'da finansman sektöründeki firmasıyla faaliyette bulunan OTUGROUP, özellikle 2016-2018 yılları arasında yoğun İran sermayesi ve İran'lı yatırımcıyı ülkemize çekmiştir. 

Temelleri 2010 yılına dayanan, kuruluşu 2016 yılına dayanan OTUMOBiL, ithal ve bayii çıkışlı 2. El Otomobil & Deniz araçları alım-satımı yapan bir şirkettir. İstanbul Beşiktaş'ta hizmet veren OTUMOBİL, bünyesinde bulunan ve konsinye şeklinde bulundurulan otomobilleri alıp-satmaktadır.

Sahip olduğu değerlerin tamamını “müşteri memnuniyeti” merkezine koyan OTUMOBiL, Dünya’nın en iyi otomobillerini, markalara yakışacak hizmet kalitesi ile müşterileri ile buluşturmayı hedeflemiştir.

who we are

OTUGROUP, 2016 in Istanbul, was founded in Turkey. Although its main sector is Real Estate Investments and Real Estate Development, it also contributes by making Re-Financing organizations in the International Finance sector. It has 4 main sub-brands. OTUPROJE, OTUMOBIL, OTUFINANCE and OTUREALESTATE.

Founder Osman Ulusoy Tolgay (Click for information www.osmantolgayulusoy.com.tr) by, Turkey 1 Billion Dollars directly to Gulf Capital input is provided. Saudi Aramco company and its partner Al-Bassam Group, which is the largest company in Saudi Arabia and the world, started negotiations with OTUGROUP in 2017 and signed a mandate that covers the next 10 years and includes an investment package of 10 billion dollars in December 2020. In this way, OTUGROUP, which is frequently mentioned in the press, partners and partners with companies in the Gulf countries.

Founded in 2016 by OTUFINANCE, specializing in Debt and Capital Financing in 2016 to the present day Turkey's pioneer and leading an independent "Corporate Finance" company.

Turkey as well as serve in debt and equity financing, also provides similar services to private sector companies that operate in the Middle East and the Balkans.

The purpose of OTUFINANCE; the financial means necessary for the development and growth of companies in other regions of Turkey and operates are new and high added value for all financial products to the use of these companies and to ensure the provision of optimum benefits from international financial markets. In this context, all difficulties and difficulties encountered while establishing financing structures are also a source of motivation for the OTUFINANCE experience.

OTUFINANCE specializes in Corporate Loans, Project Financing, Corporate Marriage and Mergers (M&A), Corporate Capital Financing, Private Equity Funds (Private Equity), Structured Financing (Mezzanine Financing, Subordinated Debt) and Real Estate Financing and Capital.

OTUPROJE has developed a real estate project with a total construction area of ​​1 million m2 to date. In this regard, it works with state institutions from time to time. The projects developed were deemed worthy of many awards.

OTUREALESTATE operates in the luxury real estate sector in the Miami, Florida region through OTUGROUP's partner in the United States, S&S GLOBAL CORPORATION. OTUREALESTATE is of great importance as it is the first step to the American continent. Work will begin soon to operate in Canada.

It also operates in Azerbaijan with its partnerships. Especially in the field of real estate investment, and assists in making Azerbaijani investors to invest in Turkey.

Operating with its firm in the finance sector in Iran, OTUGROUP attracted intensive Iranian capital and Iranian investors to our country, especially between 2016-2018.

OTUMOBiL, a company whose foundations are based in 2010 and its foundation in 2016, is a company that buys and sells second hand automobiles & marine vehicles with import and exit. Providing service in Beşiktaş, Istanbul, OTUMOBİL buys and sells cars that are in the form of consignments.

 

Putting all its values ​​in the center of “customer satisfaction”, OTUMOBiL aims to bring the best cars of the world to its customers with its service quality that will suit brands.